1b Sosiaalisen median käyttötapojen vertailua

Oppimistehtävän tavoitteena oli vertailla kolmen eri yrityksen, organisaation tai järjestön tapaa käyttää sosiaalista mediaa. Valitsin sosiaalialalla toimivia yrityksiä, joiden nettisivujen kautta lähdin tutkimaan, kuinka nämä yritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa.

Ensimmäiset tutkimani nettisivut vaikuttivat selkeiltä ja niiden tyylistä välittyy positiivisuus ja ihmisläheisyys. Sivun alareunasta löytyy logojen avulla maininta siitä, että yritys käyttää sosiaalisen median kanavia, Facebookia, Instagramia ja Linkediniä. Linkedin on minulle tuntemattomampi, joten lähdin tutkailemaan, mitä löytyy yrityksen Facebookista ja Instagramista. Instagram tilllä vieraillessani, yllätyin hyvin positiivisesti siitä, kuinka paljon sisältöä Instagramiin on julkaistu työn parista, toki säilyttäen sosiaalialalla tärkeä yksityisyydensuoja. Instagramista löysin "my day- tyyppistä" videokuvaa ja valokuvia ja kootusti myös tietoa yrityksen arvoista ja toimintatavoista. Instagram tilillä on oivallettu käyttää myös osallistavia menetelmiä, joita voi lisätä julkaisuihin, kuten "kysy jotain". Tutkiessani Facebookia huomasin sen olevan perinteisempi kanava yrityksen markkinointiin. Voisi jopa sanoa, että hyvin tavanomainen yrityksen Facebook- sivu, josta linkattu blogeihin ja markkinoitu toimintaa.

Toisen tutkimani yrityksen nettisivut olivat hyvin eri tyyliset, kuin ensimmäisen. Tavallaan rosoisemmat ja pelkistetymmät. Sivut ovat selkeät ja sivuilta löytyy tieto siitä, että yritystä voi seurata instagramissa ja Facebookissa. Muita sosiaalisen median sovelluksia ei ole mainittuna. Yrityksen instagram tili osoittautui hyvin tyypilliseksi vähäeleiseksi ja huolitelluksi tiliksi. Tilillä kauniita ja tarkaan sommiteltuja kuvia. Kiinnitin huomioni siihen, että tällä tilillä ei ollut hyödynnetty kaikkia instagramin mahdollisuuksia, kuten videokuvaa ja osallistavia elementtejä.  Facebook-sivut olivat myös hyvin tyypilliset yrityksen sivut, joissa tietoa yrityksestä ja linkkejä avoinna oleviin työpaikkoihin sekä muutamia tilannekuvia.

Kolmannen tutkimani yrityksen nettisivut olivat selkeät ja niistä on helppo löytää etsimänsä tieto. Nettisivuista välittyi sellainen mielikuva, että kyseessä on isompi yritys. Nettisivuilla on alareunassa kuvakkeet, joista pääsee yrityksen sosiaalisen median sovelluksiin: Facebookiin, Instagramiin, Youtubeen sekä Linkediniin. Tutkin ensimmäisenä tällä kertaa kyseisen yrityksen Facebookia. Tämä olikin omaan silmääni hieman erilainen, kuin aiempien Facebook-sivut. Facebookista löytyi paljon arjessa otettuja tilannekuvia ja ne toivat vierailijaa lähemmäs käytännön työtä. Yrityksen instagram-tili oli hyvin samaa tyyliä, kuin Facebook-sivu. Instagramissa oli hyödynnetty hyvin Instagramin käyttö- ominaisuuksia kuvien lisäksi. Kävin tutustumassa myös yrityksen Youtube-tiliin. Tililtä löytyi muun muassa uratarinoita. 

Vierailtuani kolmen saman alan yrityksen sosiaalisen median kanavilla voin todeta, että ensimmäisenä vierailemani yrityksen Instagram-tili teki minuun suurimman vaikutuksen. Sain sieltä itselleni inspiraatiota siitä, kuinka monipuolisesti sosiaalista mediaa voi parhaimmillaan käyttää työn näkyväksi tekemisessä ja markkinoinnissa. Olipa mielenkiintoinen ja opettavainen tutkimusmatka!