1C Sosiaalisen median hyödyntäminen sosiaalialalla

Tehtävänä oli kirjoittaa julkaisu sosiaalisen median hyödyntämisestä omalla alallani, eli sosiaalialalla. Sosiaalialalla palveluita kehitetään jatkuvasti vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja asiakkaan osallistaminen on myös tärkeää.  Kuten jo aiemmassa blogikirjoituksessani toin esille, yllätyin positiivisesti sosiaalisen median käyttömahdollisuuksista sosiaalialalla, tutkiessani, kuinka eri tyyppiset sosiaalialan yritykset ovat sosiaalista mediaa hyödyntäneet. Sosiaalisen median kanavien hyödynnettävyyttä pohtiessa tietosuojan merkitys korostuu mielessäni. Kuvaus- ja julkaisulupa on nykyään arkea monessa eri toiminnossa ja mielestäni onkin tärkeää pohtia muutenkin, millaista sisältöä tuottaa sosiaalisen median kanaviin.

Olen kiinnittänyt huomiota siihen, että yksityiset sosiaalialan yritykset käyttävät sosiaalista mediaa tehokkaasti muun muassa palveluiden markkinointiin. Useamman sosiaalialan yrityksen mainokset ovat ilmestyneet omaankin Facebook feediini tämän kevään aikana, riippuen siitä, millaista tietoa olen netistä etsinyt. 

Mitä matalamman kynnyksen palveluista on kysymys, sitä helpompi on hyödyntää sosiaalisen median kanavia oman työn näkyväksi tekemisessä ja markkinoinnissa myös sosiaalialalla. Esimerkiksi lapsi- ja perhepalveluita tuottavien järjestöjen on helppo markkinoida toimintojaan ilmaisissa sosiaalisen median kanavissa. Voisi hyvin kuvitella, että esimerkiksi perhekerhojen markkinointi Facebookin tai Instagramin kautta tavoittaa paremmin kohderyhmänsä, kuin sanomalehden kautta markkinoituna. Sosiaalisen median kanavat ovatkin nousseet selkeästi tärkeäksi markkinoinnin välineeksi perinteisten nettisivujen rinnalle. 

Sosiaalialalla on hyödynnetty mielestäni hyvin myös blogi- kirjoittelua tavoittamaan lukijakuntaa. Blogien kirjoittamista voidaan hyödyntää ammatillisen näkökulman esille tuomiseen helposti löydettävässä, kaikkien saatavilla olevassa muodossa tai blogin avulla voidaan kertoa, kuinka esimerkiksi jokin projekti etenee. 

Erityistason palveluissa sosiaalisen median hyödynnettävyys on marginaalisempaa, sillä palveluissa on toteuduttava tiukka yksityisyyden suoja. Salassapitovelvollisuuden vaativassa asiakastyössä on oltava tarkka siitä, kuinka paljon arjessa tehtävä työ voi olla näkyvillä sosiaalisessa mediassa. Toisaalta voisi ajatella, että erilaiset chat-palvelut ja yhteydenpito nuoriin asiakkaisiin voisi olla mutkatonta sellaisen kanavan kautta, jota nuoret ovat tottuneet hyödyntämään päivittäin muutenkin. 

Mitä enemmän olen viettänyt aikaa tutkien sosiaalisen median mahdollisuuksia, sitä enemmän olen saanut myös ideoita siitä, kuinka sosiaalista mediaa voisi tehokkaammin hyödyntää omassa työssäni.