Tehtävä 2c Sosiaalisen median pelisäännöt

Tehtävämme oli tutustua jonkin yrityksen tai yhteisön julkaisemiin sosiaalisen median pelisääntöihin ja pohtia, mikä on pelisääntöjen keskeisin viesti. Tavoitteena oli myös pohtia kenen vastuulla sosiaalisen median pelisääntöjen laatiminen on ja mitä niissä tulisi olla. Löysin Kiipula ammattiopiston julkaisemat sosiaalisen median pelisäännöt: https://www.kiipula.fi/sosiaalisen-median-saannot

Mielestäni Kiipulan ammattiopiston sosiaalisen median pelisäännöt ovat hyvin selkeät ja tarkat. Kiipulan sosiaalisen median säännöt on helppo omaksua ja tarvittaessa tarkistaa. Pelisääntöjen keskeinen viesti on minusta se, että julkaisun tulee olla kunnioittava, asiallinen ja loppuun asti hyvin mietitty. Säännöissä tuodaan esille myös sitä, että julkaisuissa on noudatettava lakia ja on muistettava, että verkkopersoona on osa sinua. 

Pelisääntöjen laatiminen on ammattiopiston työntekijöiden vastuulla. Toisaalta yhdessä oppilaiden kanssa laaditut säännöt jäävät varmasti mieleen helpommin. Luultavasti säännöt on laatinut työntekijä, joka vastaa ammattiopiston some-sisällön tuottamisesta. Sääntöjä laatiessa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, millaiselle some-käyttäjäkunnalle laattii sääntöjä. Sääntöjen on hyvä olla selkeät ja yksiselitteiset. Onko joitain ongelmatilanteita ilmennyt aiemmin suhteessa somen käyttöön ja julkaisuihin? Olisiko niiden perusteella hyvä kiinnittää huomiota tarkemmin johonkin sääntöön?